Bestellen via Beveiligde Verbinding

Het bestelproces gaat via een beveiligde versleutelde Internetverbinding (SSL).


Versleutelde Internetverbinding (SSL)

SSL (Secure Sockets Layer) is een manier om verbindingen tussen webbrowser en webserver te beveiligen.
Door de verbinding met SSL te beveiligen, wordt de veiligheid op 2 manieren verbeterd: door versleutelen van de
data die tussen de browser en de server wordt uitgewisseld (data encryptie) en door controle of de website
waarmee men verbinding heeft wel de website is waarmee men verbinding denkt te hebben (server authenticatie).
Je herkent in je webbrowser een SSL-verbinding aan het webadres in de browser: wanneer de verbinding is
beveiligd met SSL, begint het webadres met "https".

Data encryptie

In een "normale" verbinding tussen browser en server, wordt alle data in tekstformaat uitgewisseld en over het
Internet gestuurd. Kwaadwillenden kunnen in uitzonderlijke gevallen deze data onderscheppen en dus misbruiken.
Data encryptie versleuteld de gegevens voordat ze worden verstuurd. Dezelfde kwaadwillenden kunnen de data
nog steeds kunnen onderscheppen, maar deze is in versleutelde vorm onleesbaar. SSL maakt via Internet
verstuurde informatie onleesbaar voor derden.

Server authenticatie

De server authenticatie van SSL controleert of de verbinding tussen de browser en de server niet onderweg is
omgeleid, bijvoorbeeld naar een server die in handen is van cybercriminelen. Wanneer dat het geval lijkt te zijn,
zorgt de SSL-beveiliging ervoor dat de webbrowser een waarschuwing aan de gebruiker weergeeft dat het SSL
certificaat van de website die men probeert te bezoeken niet toebehoort aan de server die men feitelijk bezoekt.

Wanneer wordt SSL gebruikt?

Als over het Internet gegevens worden verstuurd die voor derden "interessant" zouden kunnen zijn (bankgegevens,
creditcardgegevens, uitgebreide persoonsgegevens) dan is beveiliging noodzakelijk. Webwinkels en andere sites
waar bezoekers bijvoorbeeld betalingsinformatie versturen, ontkomen dus niet aan beveiliging.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) verplicht de website eigenaar zorgvuldig en veilig om te gaan
met de persoongegevens van bezoekers. Naast deze wettelijke verplichting van beveiliging van gevoelige
persoonsinformatie, is er ook een andere reden om uw site goed te beveiligen: uw klanten zullen meer vertrouwen
in uw online onderneming hebben wanneer ze merken dat aandacht aan de beveiliging van hun gegevens is
besteed.

Certificaat

kleinezonnepanelen.nl gebruikt certificaten van Comodo. De gegevens worden via SSL versleuteld met
een encryptie algoritme van 256 bit.